跳至內容

Gă-cêng Huòng-dá̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gă-cêng Huòng-dá̤

Mìng Sié-cŭng (明世宗, 1507 n. - 1567 n.), miàng Ciŏ Hâiu-chŭng (朱厚熜), sê Mìng-dièu gì siŏh ciáh huòng-dá̤, 1521 nièng gáu 1567 nièng câi-ôi. Nièng-hô̤ Gă-cêng, gó-chṳ̄ ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ Gă-cêng Huòng-dá̤ (嘉靖皇帝).