Gă-lùng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gă-lùng (加倫[1]) sê siŏh ciáh ṳ̀ng-liông dăng-ôi. Găk Ĭng-guók, siŏh gă-lùng sê 4.546 09 sĭng; găk Mī-guók, ĭk-tā̤ gì siŏh gă-lùng sê 3.785411784 sĭng, gó-tā̤ gì siŏh gă-lùng sê 4.40488377086 sĭng.

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. R. S. Maclay; C. C. Baldwin; S. H. Leger. Dictionary of the Foochow Dialect 3. 1929. 574.