Ĭng-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
"Ĭng-guók" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "英國", dók cē̤-nē̤.
Dâi Bók-liĕk-diĕng gâe̤ng Báe̤k Ái-ī-làng Lièng-hăk Uòng-guók
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Flag of the United Kingdom (3-5).svg Royal Coat of Arms of the United Kingdom.svg
hŭi-ciŏng
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Ĭng-guók gì sū-câi.
Ĭng-guók gì sū-câi.
Siū-dŭ Lùng-dŭng
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék 244,820 km2
Ìng-mìng sĕng-huák
guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Ĭng-ngṳ̄
Tŭng-ê̤ṳng ngṳ̄-ngiòng Ĭng-ngṳ̄
ìng-kēu
  • cūng ìng-kēu: 60,209,500 nè̤ng 2005 nièng puō-că
liāng-dô-ìng
gĭng-cá̤ sĭk-lĭk
huó-bê dăng-ôi Ĭng-bâung
GDP (mìng-ngiê siông gì) 1.833 chiĕng-é (2005 nièng)
ìng-gĭng GDP (mìng-ngiê siông gì) $30,470(2005 nièng)
HDI 0.892(2014 nièng)
Guók-gă cṳ̆-lâiu
guók-gă dâi-hô̤ GBR
guók-cié ṳ̆k-miàng sáuk-siā .uk
guók-gă diêng-uâ kṳ̆-hô̤ 44
Ĭng-guók gì uôi-sĭng sióng

Ĭng-guók (英國), sê Ĕu-ciŭ gì 1 ciáh guók-gă, iù Dâi-bók-liĕk-diĕng Dō̤ siông gì Ĭng-gáik-làng (England), Sŭ-gáik-làng (Scotland), Ŭi-ī-sê̤ṳ (Wales), gâe̤ng Ái-ī-làng Dō̤ dĕ̤ng-báe̤k-buô gì Báe̤k Ái-ī-làng (North Ireland) cū-siàng, iâ bău-guák sié-gái gì-tă dê-kṳ̆ gì sĭk-mìng-dê.

Ĭng-guók gì céng-dê tā̤-cié sê gŭng-ciō lĭk-hiêng, hiêng-hâ-sì gì Guók-uòng sê Elizabeth 2-sié (Elizabeth II).

Ĭng-guók sê G8 Hŭng-huôi gâe̤ng Ĕu-mèng gì sìng-uòng-guók, iâ sê Lièng-hăk-guók gâe̤ng Báe̤k-iók gì gióng-lĭk-ciā. Ĭng-guók sê hiéng-gĭng sié-gái siông ô hŏk-ū-ké gì gūi ciáh guók-gă cĭ-ék.

Miàng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Iâ hô̤ lō̤ Ĭng-gék-lé (英吉利)[1]:407, 980, Dâi-ĭng-guók (大英國)[1]:980, ciòng-chĭng Dâi Bók-liĕk-diĕng gâe̤ng Báe̤k Ái-ī-làng Lièng-hăk Uòng-guók (Ĭng-ngṳ̄: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland).

lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gê̤ṳng-dâi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dâi-ĭng Dá̤-guók dê-dù

19 sié-gī sì-hâiu, Dâi-ĭng Dá̤-guók guók-lĭk giòng-sêng. Ĭ ciéng-liāng ciòng sié-gái chiĕu-guó 1/4 gì līng-tū, giéu lā̤ „Nĭk-bók-lŏ̤h Dá̤-guók“. Dŏng-sì, Dṳ̆ng-guókHiŏng-gē̤ng, Să̤-câung, Dòng-gĕ̤ng-làu-mĭk dēng dê-huŏng dŭ sê Ĭng-guók gì sĭk-mìng-dê; Hók-ciŭ gâe̤ng Â-muòng iâ sê ĭ gì tŭng-sŏng kēu-ngiâng. Nê Ciéng cĭ-hâiu, Ĭng-guók duâi-buô-hông sĭk-mìng-dê dŭ dŭk-lĭk gióng guók.

Ùng-huá[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Shakespeare, có̤i chók-miàng gì cáuk-gă

Dṳ̀ lāu Ĕu-ciŭ ùng-huá, Ĭng-guók iâ ṳ̀ng-hăk lāu gì-tă sĭk-mìng-dê ùng-huá, chiông Éng-dô dēng-dēng.

Ĭng-guók gì ùng-hŏk siŏng-dŏng huák-dăk. Găh lĭk-sṳ̄ siông, Ĭng-guók có̤i chók-miàng gì cáuk-gă sê William Shakespeare.

Ĭng-guók-nè̤ng dé̤ṳng-é gì ông-dông sê kă-giù, golf, uōng-giù dēng-dēng.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 1.0 1.1 R. S. Maclay; C. C. Baldwin; S. H. Leger. Dictionary of the Foochow Dialect 3. 1929.