跳至內容

Gă-pĭ-tiăng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Huáng Gŏ̤ «Màng-buŏ gì Lô-tiĕng Gă-pĭ-tiăng»

Gă-pĭ-tiăng (咖啡廳), cêu-sê siăh gă-pĭdáing.