Gīng-chák

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Gīng-chák

Gīng-chák (警察, sĭk-cié gōng có̤ géng-chák), sê siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng mì-hô̤ huák-lŭk gâe̤ng dê-ăng gì cék-ngiĕk.