Huák-lŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Huák-lŭk (法律) sê siŏh cṳ̄ng iù céng-hū giĕ-dêng gì hèng-òi biĕu-cūng. Gâe̤ng dô̤-dáik mâ̤ siŏh iông, huák-lŭk sê giòng-cié gì, ùi-huāng huák-lŭk â̤ niăh lā̤ huăk.