Gīng-tái Huòng-dá̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gīng-tái Huòng-dá̤

Gīng-tái Huòng-dá̤ (景泰皇帝, 1428 n. - 1457 n.), miàng Ciŏ Gì-ngṳ̆k (朱祁鈺), sê Mìng-dièu gì huòng-dá̤, 1449 nièng gáu 1457 nièng câi-ôi. Ĭ sê Hùng-hĭ Huòng-dá̤ gì giāng, iâ sê Mìng Ĭng-cŭng gì diê.