跳至內容

Gĭng-cê-ták

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gĭng-cê-ták

Gĭng-cê-ták (金字塔) sê cī gióng-dé̤ṳk giék-gáiu sê chŭi-tā̤ hìng-câung gì siŏh cṳ̄ng gióng-dé̤ṳk-ŭk.

Sié-gái gà̤-dēng có̤i chók-miàng gì Gĭng-cê-ták sê Ăi-gĭkKhufu Gĭng-cê-ták, bók-guó, gô-dā̤ Mĕ̤k-să̤-gŏ̤Maya ùng-mìng iâ ô kī ciā nó̤h.