Ăi-gĭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Ăi-gĭk Ā-lá-báik Gê̤ṳng-huò-guók
جمهورية مصر العربية
Flag of Egypt.svg Coat of arms of Egypt (Official).svg
hŭi-ciŏng
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Ăi-gĭk gì sū-câi.
Ăi-gĭk gì sū-câi.
Siū-dŭ Cairo
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék 1,010,407.87 km2 sié-gái dâ̤ 30 miàng
Ìng-mìng sĕng-huák
ìng-kēu
Céng-dê ùng-huá
liāng-dô-ìng

Ăi-gĭk (埃及) sê Hĭ-ciŭ dĕ̤ng-báe̤k-buô gì siŏh ciáh guók-gă.

Ăi-gĭk diŏh sèng 3100 nièng cêu ô tūng-ék gì guók-gă lāu, hiā guók-gă hô̤ lā̤ Gū Ăi-gĭk.