Ăi-gĭk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Ăi-gĭk (埃及) sê Hĭ-ciŭ dĕ̤ng-báe̤k-buô gì siŏh ciáh guók-gă.

Ăi-gĭk diŏh sèng 3100 nièng cêu ô tūng-ék gì guók-gă lāu, hiā guók-gă hô̤ lā̤ Gū Ăi-gĭk.