Ăi-gĭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ăi-gĭk Ā-lá-báik Gê̤ṳng-huò-guók
جمهورية مصر العربية
Ăi-gĭk gì
guók-gì
Ăi-gĭk guók-hŭi
guók-hŭi
Guók-gŏ̤: بلادي، بلادي، بلادي
"Nē̤ng-gă gì cū-guók, nē̤ng-gă gì cū-guók, nē̤ng-gă gì cū-guók"
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Cairo
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Ā-lá-báik-ngṳ̄
Sìng-nêng gì guók-gă ngṳ̄-ngiòng Ăi-gĭk Ā-lá-báik-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, buáng-cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók
• cūng-tūng
Abdel Fattah el-Sisi
• cūng-lī
Moustafa Madbouly
Lĭk-huák gĭ-gáiu Ngiê-huôi
Chăng-ngiê-iêng
Cé̤ṳng-ngiê-iêng
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
1,010,408 km2 (390,121 sq mi) (dâ̤ 29 miàng)
• cūi-mĭk (%)
0.632
Ìng-kēu
• 2021 nièng gū-gié
Neutral increase102,674,145 (dâ̤ 14 miàng)
• 2017 nièng puō-că
94,798,827
• Mĭk-dô̤
102/km2 (264.2/sq mi) (dâ̤ 118 miàng)
GDP (PPP) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Increase$1.346 uâng-é (dâ̤ 21 miàng)
• Bìng-gĭng
Increase$13,083 (dâ̤ 99 miàng)
GDP (mìng-ngiê) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Increase$394.284 sĕk-é (dâ̤ 36 miàng)
• Bìng-gĭng
Increase$3,832 (dâ̤ 118 miàng)
Gini (2017 nièng) Positive decrease 31.5
dṳ̆ng · dâ̤ 46 miàng
HDI (2019 nièng) Increase 0.707
gŏ̤ · dâ̤ 116 miàng
Huó-bê Ăi-gĭk pound (E£) (EGP)
Sì-kṳ̆ UTC+2 (EGY)
Kŭi-chiă huŏng-hióng iêu
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +20
ISO 3166 dâi-hô̤ EG
Uōng-mĭk sáuk-siā .eg
مصر.

Ăi-gĭk (埃及) sê Hĭ-ciŭ dĕ̤ng-báe̤k-buô gì siŏh ciáh guók-gă.

Ăi-gĭk diŏh sèng 3100 nièng cêu ô tūng-ék gì guók-gă lāu, hiā guók-gă hô̤ lā̤ Gū Ăi-gĭk.