Gĭng-dŭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gĭng-dŭ (京都) sê Nĭk-buōng gì siŏh ciáh siàng-chê.

Nguòng-lài Nĭk-buōng gì siū-dŭ diŏh Gĭng-dŭ. 1869 nièng, ciáh buăng gáu Dŭng-gĭng kó̤.