Gĭng-dŭ Dông-uâ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gĭng-dŭ Dông-uâ (京都動畫), sê cūng-buô diŏh Nĭk-buōng Gĭng-dŭ gì siŏh-ciáh dông-uâ gĕ̤ng-cáuk-sék.