Gĭng-kiŏk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Gĭng-kiŏk

Gĭng-kiŏk (京劇) iâ hô̤ lā̤ Báe̤k-gĭng-hié (北京戲), sê siŏh cṳ̄ng iù Báe̤k-gĭng nè̤ng huák-mìng gì kiŏh cṳ̄ng.