跳至內容

Kim Jong-un

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Gĭng Céng-ŏng dêng-hióng lì gì)

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Kim Jong-un

Kim Jong-un (김정은/金正恩Gĭng Céng-ŏng, 1984 nièng 1 nguŏk 8 hô̤ –  ) sê Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì dâ̤ 3 ciáh liāng-dô̤-ìng (iù 2011 nièng kăi-sṳ̄ gáu hiêng-câi). Ĭ sê Kim Jong-il gì giāng.