分類:Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók ìng-ŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

"Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók ìng-ŭk" lôi-biék â-dā̤ gì ùng-ciŏng

Â-dā̤ 5 hiĕk sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 5 hiĕk.