跳至內容

Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
조선민주주의인민공화국
Báe̤k Dièu-siēng gì
guók-gì
Báe̤k Dièu-siēng guók-hŭi
guók-hŭi
Gáik-ngiòng: 강성대국
"Giòng-sêng duâi guók"
Guók-gŏ̤: 애국가
"Ái-guók-gŏ̤"
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
P'yŏngyang
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Dièu-siēng-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, Ciō-tā̤ Sṳ̆-siōng, ék-dōng-cié, siâ-huôi ciō-ngiê, gĭk-guòng ciō-ngiê
• Guók-ô Ūi-uòng-huôi ūi-uòng-diōng
Kim Jong-un (iâ sê Dièu-siēng Lò̤-dông-dōng dâ̤ 1 cṳ̆-gé)
• Có̤i-gŏ̤ Ìng-mìng Huôi-ngiê Siòng-ūi-huôi ūi-uòng-diōng
Choe Ryong-hae
• nô̤i-gó̤h cūng-lī
Kim Tok-hun
• Có̤i-gŏ̤ Ìng-mìng Huôi-ngiê ngiê-diōng
Pak Thae-song
Lĭk-huák gĭ-gáiu Có̤i-gŏ̤ Ìng-mìng Huôi-ngiê
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
120,540 km2 (46,540 sq mi) (dâ̤ 97 miàng)
• cūi-mĭk (%)
0.11
Ìng-kēu
• 2018 nièng gū-gié
25,549,604 (dâ̤ 55 miàng)
• Mĭk-dô̤
212/km2 (549.1/sq mi) (dâ̤ 45 miàng)
GDP (PPP) 2015 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$40 sĕk-é
• Bìng-gĭng
$1,800
GDP (mìng-ngiê) 2017 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$30 sĕk-é
• Bìng-gĭng
$1,300
Huó-bê Dièu-siēng Won (₩) (KPW)
Sì-kṳ̆ UTC+9 (PYT)
Sì-găng gáik-sék yy, yyyy mm dd
yy, yyyy/mm/dd (AD–1911 / AD)
Kŭi-chiă huŏng-hióng iêu
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +850
ISO 3166 dâi-hô̤ KP
Uōng-mĭk sáuk-siā .kp

Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók (Dièu-siēng-ngṳ̄: 조선민주주의인민공화국) sê siŏh ciáh Ā-ciŭsiâ-huôi-ciō-ngiê guók-gă, diŏh Dièu-siēng buáng-dō̤ báe̤k-biĕng. Ciā guók-gă diŏh 1948 nièng găh Sŭ-lièng gì bō̤-hô giâ sìng-lĭk, mâ̤ sìng-nêng nàng-huōng gì Dâi-hàng Mìng-guók, gó̤ ĭ „Nàng-dièu-siēng gūi-lōi céng-guòng“.

Dièu-siēng diŏh 1950 nièng dó̤i Dâi-hàng Mìng-guók huák-dông ciéng-cĕng, gáu-muōi-lāu ciā ciéng ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ „Dièu-siēng Ciéng-cĕng“ hĕ̤k-ciā „Hàng-guók Ciéng-cĕng“.

Dièu-siēng giĕng-tì gié-hĕk gĭng-cá̤, iā sèu có̤-căi; bô gă lā̤ gâe̤ng Mī-guók dēng-dēng iā sâ̤ să̤-huōng guók-gă có̤ mâ̤ huò, hŭ-uái gì báh-sáng sĕng-uăk cêng gò̤ kék-kŭi, ngô̤ sī iā sâ̤ nè̤ng.

Chŭi-iòng gōng Dṳ̆ng-guók-nè̤ng giéng-gáe̤k Dièu-siēng sê siŏh ciáh siâ-huôi-ciō-ngiê gì guók-gă, dáng-sê ĭ gâe̤ng gì-tă gŭi ciáh siâ-huôi-ciō-ngiê guók-gă uòng-ciòng mâ̤ siŏh iông. Dièu-siēng diŏh 1992 nièng ciŏng „Marx Lenin Ciō-ngiê“ téng hiēng-huák dâi-dŏng săng lâi, uâng siàng cê-gă dêng gì „Ciō-tā̤ Sṳ̆-siōng“.

Dièu-siēng nè̤ng dó̤i Kim Il-sung dáung sìng lì bái, iù kăi-guók gáu hiêng-câi gì liāng-dô̤-ìng dŭ sê Kim Il-sung gì hâiu-dâi. Sié-gái gà̤-lēng iā sâ̤ nè̤ng nêng-ôi ciā guók-gă sê mâ̤ cê̤ṳ-iù gì guók-gă.