Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
조선민주주의인민공화국
Flag of North Korea.svg Emblem of North Korea.svg
hŭi-ciŏng
gáik-ngiòng: 강성대국
Giòng-sìng duâi guók
guók-gŏ̤: Ái-guók-gŏ̤
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì sū-câi.
Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì sū-câi.
Siū-dŭ Bìng-iōng
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék 120,540

̩ km2

sì-kṳ̆ UTC+8:30
Ìng-mìng sĕng-huák
guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Dièu-siēng-ngṳ̄
ìng-kēu
Céng-dê ùng-huá
céng-dê cié-dô siâ-huôi-ciō-ngiê
liāng-dô-ìng
gĭng-cá̤ sĭk-lĭk
huó-bê dăng-ôi Dièu-siēng-nguòng
GDP (mìng-ngiê siông gì) $450 é (2007 nièng)
ìng-gĭng GDP (mìng-ngiê siông gì) $2400(2007 nièng)
HDI 0.618(2011 nièng)
Guók-gă cṳ̆-lâiu
guók-gă dâi-hô̤ PRK
guók-cié ṳ̆k-miàng sáuk-siā .kp
guók-gă diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +850

Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók (Dièu-siēng-ngṳ̄: 조선민주주의인민공화국) sê siŏh ciáh Ā-ciŭsiâ-huôi-ciō-ngiê guók-gă, diŏh Dièu-siēng buáng-dō̤ báe̤k-biĕng. Ciā guók-gă diŏh 1948 nièng găh Sŭ-lièng gì bō̤-hô giâ sìng-lĭk, mâ̤ sìng-nêng nàng-huōng gì Dâi-hàng Mìng-guók, gó̤ ĭ „Nàng-dièu-siēng gūi-lōi céng-guòng“.

Dièu-siēng diŏh 1950 nièng dó̤i Dâi-hàng Mìng-guók huák-dông ciéng-cĕng, gáu-muōi-lāu ciā ciéng ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ „Dièu-siēng Ciéng-cĕng“ hĕ̤k-ciā „Hàng-guók Ciéng-cĕng“.

Dièu-siēng giĕng-tì gié-hĕk gĭng-cá̤, iā sèu có̤-căi; bô gă lā̤ gâe̤ng Mī-guók dēng-dēng iā sâ̤ să̤-huōng guók-gă có̤ mâ̤ huò, hŭ-uái gì báh-sáng sĕng-uăk cêng gò̤ kék-kŭi, ngô̤ sī iā sâ̤ nè̤ng.

Chŭi-iòng gōng Dṳ̆ng-guók-nè̤ng giéng-gáe̤k Dièu-siēng sê siŏh ciáh siâ-huôi-ciō-ngiê gì guók-gă, dáng-sê ĭ gâe̤ng gì-tă gŭi ciáh siâ-huôi-ciō-ngiê guók-gă uòng-ciòng mâ̤ siŏh iông. Dièu-siēng diŏh 1992 nièng ciŏng „Marx Lenin Ciō-ngiê“ téng hièng-huák dâi-dŏng săng lâi, uâng siàng cê-gă dêng gì „Ciō-tā̤ Sṳ̆-siōng“.

Dièu-siēng nè̤ng dó̤i Kim Il-sung dáung sìng lì bái, iù kăi-guók gáu hiêng-câi gì liāng-dô̤-ìng dŭ sê Kim Il-sung gì hâiu-dâi. Sié-gái gà̤-lēng iā sâ̤ nè̤ng nêng-ôi ciā guók-gă sê mâ̤ cê̤ṳ-iù gì guók-gă.