Gĭng Céng-nĭk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Gĭng Céng-nĭk

Gĭng Céng-nĭk(金正日, Dièu-siēng-ngṳ̄: 김정일, 1942 n. 2 ng. 16 h. - 2011 n. 12 ng. 17 h.) sê Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì dâ̤ 2 ciáh liāng-dô̤-ìng (Iù 1994 nièng kăi-sṳ̄ gáu 2011 nièng). Ĭ sê Gĭng Nĭk-sìng gì giāng.