Gŏ̤-ák-guŏ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gŏ̤-ák-guŏ

Gŏ̤-ák-guŏ (高壓鍋) sê tŭng-guó gŏ̤-ák gă-iĕk gì nguòng-lī cṳ̄ siăh gì siŏh cṳ̄ng guŏ.