Gū-chiŏng-kĕ̤ng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Gū-chiŏng-kĕ̤ng iâ hô̤ lā̤ gŏng-muòng, sê gū-chiŏng ciáng-dâi-dŏng ô siŏh ciáh kĕ̤ng-kĕ̤ng, dò̤ lā̤ lá sāi sāi.