跳至內容

Gū-chiŏng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


nè̤ng gì gū-chiŏng

Gū-chiŏng (股川) iâ hô̤ lā̤ “gū-chiŏng-pā̤”, sê lìng-diòng̤-mŭk dông-ŭk gì siŏh ciáh buô-ôi, găk gì gèng-dēng, iĕu gâe̤ng piăng gì â-dā̤. Lìng-diòng̤-mŭk dông-ŭk sô̤i gì sèng-âu cêu sê sāi gū-chiŏng. Gū-chiŏng dâi-dŏng ô siŏh ciáh kĕ̤ng-kĕ̤ng hô̤ lā̤ gŏng-muòng, dò̤ lā̤ lá sāi sāi.