Gŭng-lī

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gŭng-lī (公里) sê hèng-liòng dòng-dôguók-cié dăng-ôi. Siŏh gŭng-lī dēng kó̤ siŏh-chiĕng .