Gagauz-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gagauz-ngṳ̄
Gagauz dili
Huák-nguòng guók  Moldova
 Ukraine
 Ngò̤-lò̤-sṳ̆
 Tū-ī-gì
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
14 uâng
ngṳ̄-hiê
Turkic ngṳ̄-cŭk
  • Gagauz-ngṳ̄
ùng-cê hiê-tūng Lá-dĭng cê-mō̤
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng
ngṳ̄-ngiòng
Gagauzia ( Moldova)
sìng-nêng gì
siēu-só ngṳ̄-ngiòng
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-3 gag
Glottolog gaga1249
ELP Gagauz
Ciā ùng-ciŏng bău-guák IPA hù-hô̤. Nâ-sê mò̤ siŏng-guăng cê-hìng ciĕ-tì, nṳ̄ kō̤-nèng â̤ káng diŏh ông-hô̤, huŏng-kuŏng hĕ̤k-ciā gì-tă hù-hô̤, mò̤-niĕ-ài hiēng-sê Unicode cê-hù. Chiāng nṳ̄ káng Help:IPA.

Gagauz-ngṳ̄Turkic ngṳ̄-cŭk gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng. Gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng gōng ciā uâ gì chă-bók-dŏ̤ ô 14 uâng nè̤ng.

Nguôi-buô Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]