Tū-ī-gì

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Tū-ī-gì Gê̤ṳng-huò-guók
Türkiye Cumhuriyeti
Flag of Turkey.svg Emblem of Turkey.svg
hŭi-ciŏng
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Tū-ī-gì gì sū-câi.
Tū-ī-gì gì sū-câi.
Siū-dŭ Ankara
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék 783,356 km2 sié-gái dâ̤ 37 miàng
Ìng-mìng sĕng-huák
ìng-kēu
  • cūng ìng-kēu: 79,463,663 nè̤ng 2016 nièng puō-că, sié-gái dâ̤ 18 miàng
  • ìng-kēu mĭk-dô: 102 nè̤ng/km2 , sié-gái dâ̤ 107 miàng
Céng-dê ùng-huá
liāng-dô-ìng


Tū-ī-gì (土耳其, Tū-ī-gì-ngṳ̄: Türkiye), ciòng-miàng sê "Tū-ī-gì Gê̤ṳng-huò-guók" (Türkiye Cumhuriyeti), sê Siēu Ā-sá̤-ā gì siŏh bĭk guók-gă. Ĭ guók-géng-siáng siông ô 7 bĭk ciō-iéu gì guók-gă: să̤-báe̤k gì Bulgaria, să̤-biĕng gì Hĭ-lé-nà̤, dĕ̤ng-báe̤k gì Gruzia, Armenia, Iran, dĕ̤ng-nàng-buô gì Iraq gâe̤ng Sê̤ṳ-lé-ā. Lêng-nguôi, Tū-ī-gì báe̤k-buô ô Ŭ-hāi, să̤-buô ô Ái-gìng-hāi, nàng-buô ô Dê-dṳ̆ng-hāi. Tū-ī-gì găk Ā-ciŭ gâe̤ng Ĕu-ciŭ dŭ ô liāng-tū.

Làng Chĭng-cĭng-sê (Blue Mosque) sê Osman Dá̤-guók có̤i chók-miàng gì gióng-dé̤ṳk mì-sāng

Hiêng-dâi Tū-ī-gì dê-kṳ̆ găk gū-cā báik-cèng sê Dĕ̤ng Lò̤-mā Dá̤-guók ùng-mìng gì sū-câi. Dṳ̆ng Sié-gī Dĕ̤ng Lò̤-mā ké̤ṳk Osman Dá̤-guók miĕk-uòng, ciā dê-duòng bô kăi-sṳ̄ Ĭ-sṳ̆-làng-huá. Gĭng-dáng-nĭk gì Tū-ī-gì ùng-huá sê Dĕ̤ng-huŏng gâe̤ng Să̤-huŏng ùng-huá gì ṳ̀ng-hăk.

Ék Ciéng giék-sók hâiu, Osman Dá̤-guók gāi-tā̤, Tū-ī-gì iù-sê sìng-lĭk gê̤ṳng-huò-guók céng-hū, bêng-chiā nū-lĭk ciék-sêu Să̤-huŏng siĕng-céng gì ùng-huá gâe̤ng céng-dê cié-dô. 2005 nièng, Tū-ī-gì gă-ĭk Ĕu-mèng (European Union). Gĭng-dáng gì Tū-ī-gì ī-gĭng sê 1 bĭk bī-gáu mìng-ciō, kăi-huóng, céng-buô gì guók-gă.

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gū-dâi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gê̤ṳng-dâi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hiêng-dâi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Siâ-huôi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ìng-kēu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngṳ̄-ngiòng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cŭng-gáu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ùng-huá[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gâing-ék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]