跳至內容

Tū-ī-gì

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Tū-ī-gì Gê̤ṳng-huò-guók
Türkiye Cumhuriyeti
Tū-ī-gì gì
guók-gì
Tū-ī-gì guók-hŭi
guók-hŭi
Guók-gŏ̤: İstiklal Marşı
"Dŭk-lĭk céng-hèng-kuóh"
Siū-dŭ Ankara
Có̤i duâi siàng-chê Istanbul
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Tū-ī-gì-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, buáng-cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók
• cūng-tūng
Recep Tayyip Erdoğan
• hó-cūng-tūng
Fuat Oktay
• Dâi Guók-mìng Ngiê-huôi ngiê-diōng
Mustafa Şentop
Lĭk-huák gĭ-gáiu Dâi Guók-mìng Ngiê-huôi
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
783,356 km2 (302,455 sq mi) (dâ̤ 36 miàng)
• cūi-mĭk (%)
2.03
Ìng-kēu
• 2020 nièng gū-gié
Neutral increase83,614,362 (dâ̤ 18 miàng)
• Mĭk-dô̤
109/km2 (282.3/sq mi) (dâ̤ 107 miàng)
GDP (PPP) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Increase$2.749 uâng-é (dâ̤ 11 miàng)
• Bìng-gĭng
$32,278 (dâ̤ 68 miàng)
GDP (mìng-ngiê) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Increase$794.530 sĕk-é (dâ̤ 20 miàng)
• Bìng-gĭng
$9,327 (dâ̤ 89 miàng)
Gini (2019 nièng) Steady 41.9
dṳ̆ng
HDI (2019 nièng) Increase 0.820
cĭng gŏ̤ · dâ̤ 54 miàng
Huó-bê Tū-ī-gì lira (₺) (TRY)
Sì-kṳ̆ UTC+3 (TRT)
Sì-găng gáik-sék dd.mm.yyyy (CE)
Gă-ê̤ṳng diêng-nguòng 230 V–50 Hz
Kŭi-chiă huŏng-hióng iêu
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +90
ISO 3166 dâi-hô̤ TR
Uōng-mĭk sáuk-siā .tr

Tū-ī-gì (土耳其, Tū-ī-gì-ngṳ̄: Türkiye), ciòng-miàng sê "Tū-ī-gì Gê̤ṳng-huò-guók" (Türkiye Cumhuriyeti), sê Siēu Ā-sá̤-ā gì siŏh bĭk guók-gă. Ĭ guók-géng-siáng siông ô 7 bĭk ciō-iéu gì guók-gă: să̤-báe̤k gì Bulgaria, să̤-biĕng gì Hĭ-lé-nà̤, dĕ̤ng-báe̤k gì Gruzia, Armenia, Iran, dĕ̤ng-nàng-buô gì Iraq gâe̤ng Sê̤ṳ-lé-ā. Lêng-nguôi, Tū-ī-gì báe̤k-buô ô Ŭ-hāi, să̤-buô ô Ái-gìng-hāi, nàng-buô ô Dê-dṳ̆ng-hāi. Tū-ī-gì găk Ā-ciŭ gâe̤ng Ĕu-ciŭ dŭ ô liāng-tū.

Hiêng-dâi Tū-ī-gì dê-kṳ̆ găk gū-cā báik-cèng sê Dĕ̤ng Lò̤-mā Dá̤-guók ùng-mìng gì sū-câi. Dṳ̆ng Sié-gī Dĕ̤ng Lò̤-mā ké̤ṳk Osman Dá̤-guók miĕk-uòng, ciā dê-duòng bô kăi-sṳ̄ Ĭ-sṳ̆-làng-huá. Gĭng-dáng-nĭk gì Tū-ī-gì ùng-huá sê Dĕ̤ng-huŏng gâe̤ng Să̤-huŏng ùng-huá gì ṳ̀ng-hăk.

Ék Ciéng giék-sók hâiu, Osman Dá̤-guók gāi-tā̤, Tū-ī-gì iù-sê sìng-lĭk gê̤ṳng-huò-guók céng-hū, bêng-chiā nū-lĭk ciék-sêu Să̤-huŏng siĕng-céng gì ùng-huá gâe̤ng céng-dê cié-dô. 2005 nièng, Tū-ī-gì gă-ĭk Ĕu-mèng (European Union). Gĭng-dáng gì Tū-ī-gì ī-gĭng sê 1 bĭk bī-gáu mìng-ciō, kăi-huóng, céng-buô gì guók-gă.