Gates Gông (North Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gates Gông
—  Gông  —
Gates County, North Carolina
Gates Gông gì ôi-dé
Gates Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Carolina
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Gates GôngMī-guók North Carolina gì siŏh ciáh gông.