George Orwell

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
George Orwell

George Orwell (1903 nièng 6 nguŏk 25 hô̤ – 1950 nièng 1 nguŏk 21 hô̤), nguòng-lài miàng-cê hô̤ lā̤ Eric Arthur Blair, sê Ĭng-guók gì siŏh ciáh cáuk-gă.

Ĭ chók-miàng gì cáuk-pīng ô Dông-ŭk Nùng-diòng (Animal Farm) gâe̤ng Ék gāu báik sé (Nineteen Eighty-Four).