George Soros

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
George Soros

George Soros (1930 nièng 8 nguŏk 12 hô̤ –  ) sê Mī-guók gì siŏh ciáh sĕng-é-nè̤ng. Ĭ diŏh Hungary chók-sié, sê Iù-tái-nè̤ng.