Iù-tái-nè̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Iù-tái-nè̤ng (Hĭ-báik-lài-ngṳ̄: יְהוּדִים), hĕ̤k-ciā hô̤ lā̤ Iù-tái mìng-cŭk, sê siŏh ciáh mìng-cŭk, hŭng-buó diŏh ciòng sié-gái.

Iù-tái-nè̤ng gì huák-nguòng-dê diŏh gĭng-dáng gì Ī-sáik-liĕk, diòng-tūng cŭng-gáu sê Iù-tái-gáu.