跳至內容

Giàng-diô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Giàng-diô

Giàng-diô (行墿) sê nè̤ng hĕ̤k-ciā gì-tă dông-ŭk kĕk kă sāi-lĭk lì hióng ék-dêng gì huŏng-hióng iè-dông hĕ̤k-ciā ông-dông gì hìng-ôi. Bī bié mâing.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]