Giàng-diô

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Giàng-diô

Giàng-diônè̤ng hĕ̤k-ciā gì-tă dông-ŭk kĕk kă sāi-lĭk lì hióng ék-dêng gì huŏng-hióng iè-dông hĕ̤k-ciā ông-dông gì hìng-ôi. Bī bié mâing.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]