Giĕ-hìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


Giĕ-hìng (雞形)[1], cêu-sê nàng-gái gâe̤ng nàng-gái séng-gău, dĕk-cī siŏh-ciáh hĕ̤k-chiā iā sâ̤ ciáh nàng-gái sāi-ê̤ṳng bô̤-lĭk, ŭi-hiĕk dēng-dēng chiū-dâung, giòng-páe̤k siŏh-ciáh hĕ̤k iā sâ̤ ciáh nàng-séng bê-hâi-ìng huák-sĕng gì séng-hèng-ôi.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994-10. 110.