Nàng-gái

Lài-nguòng: Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nàng-gái

Nàng-gái(男界) sê cī hṳ̀ng-séngìng-lôi.