Gregg Gông (Texas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gregg Gông
—  Gông  —
Gregg County, Texas
Gregg Gông gì ôi-dé
Gregg Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Texas
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Gregg Gông (Ĭng-ngṳ̄: Gregg County) sê Mī-guók Texas gì siŏh ciáh gông.