跳至內容

Guòng-lĭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Guòng-lĭk(權力) sê siŏh cṳ̄ng siâ-huôi hiêng-chiông, iâ sê céng-dê-hŏk, guók-cié guăng-hiê gâe̤ng guók-cié céng-dê-hŏk diē-sié ngiēng-géu gì hŏk-sĭng gái-niêng. Diŏh céng-dê-hŏk, guók-cié guăng-hiê diē-sié, dó̤i guòng-lĭk dêng-ngiê ék-buăng ô sé cṳ̄ng:

  1. Gáuk-ìng hĕ̤k-ciā guók-gă buóh dĭk gì mŭk-biĕu.
  2. Īng-hiōng-lĭk gì dô-liòng chiĕ-dô, cêu sê cṳ̆-nguòng gì dŏ̤ gâe̤ng ciēu.
  3. Céng-dê dáu-cĕng gì giék-guō.
  4. Tūng-dê gâe̤ng gâe̤ng ké̤ṳk nè̤ng tūng-dê gì guăng-hiê gì biēu-dăk.