Siâ-huôi

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Siâ-huôi (社會) sê siŏh ciáh cê-gă huàng-iēng gì siŏh dêng nè̤ng hĕ̤k-ciā dông-ŭk, dêu gó-diâng gì dê-huŏng, ô cê-gă gì ùng-huá.