Guō-sĭk

Lài-nguòng: Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Guō-sĭk

Guō-sĭk (果實) sê bê-cī sĭk-ŭk huă hī siŏh buô-hông buóh siàng gì siŏh cṳ̄ng sĕng-sĭk ké-guăng. Cáik-cáik bī-gáu sâ̤ gì â̤ siăh gì guō-sĭk hô̤ lā̤ cūi-guō.