跳至內容

Huă

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Huă

Huă (花) sê kŭi-huă sĭk-ŭk gì huàng-sĭk ké-guăng. Huă gì hṳ̀ng-lūi diē-sié ô huă-hūng, huă-hūng iù mĭk-pŭng hĕ̤k-ciā hù-diĕk dái gáu gì-tă huă gì cṳ̀-lūi gà̤-dēng, cêu â̤ sìng-gŭng huàng-sĭk.