Guōng-guă

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Guōng-guă
Guōng-guă
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Plantae
(muôi hŭng ngék) Eudicots
(muôi hŭng ngék) Rosids
mŭk: Cucurbitales
kuŏ: Cucurbitaceae
ā-kuŏ: Cucurbitoideae
cŭk: Benincaseae
ā-cŭk: Benincasinae
sṳ̆k: Benincasa
Savi
cṳ̄ng: B. hispida
Hŏk-miàng
Benincasa hispida
Thunb.
ê-miàng
 • Benincasa cerifera Savi
 • Benincasa cylindrica Ser. nom. inval.
 • Benincasa pruriens (Parkinson) W.J.de Wilde & Duyfjes nom. inval.
 • Benincasa vacua (F.Muell.) F.Muell.
 • Cucurbita alba Roxb. ex Wight & Arn.
 • Cucurbita farinosa Blume
 • Cucurbita hispida Thunb.
 • Cucurbita littoralis Hassk.
 • Cucurbita pruriens Parkinson nom. inval.
 • Cucurbita pruriens Seem.
 • Cucurbita vacua F.Muell.
 • Cucurbita villosa Blume
 • Gymnopetalum septemlobum Miq.

Guōng-guă (管瓜) sê siŏh cṳ̄ng sĭk-ŭk, guōi-cī â dáung sŭ-chái siăh.

Guōng-guă gì cī-cī â dông dṳ̆ng-iŏh, ô chĭng hié huá tàng gì gŭng-hâu. Guōng-guă iâ â có̤ guōng-guă-dà.