Hà-kŭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hà-kŭ

Hà-kŭ (蝦蛄) sê sĕng-uăk diŏh hāi diē-sié gì siŏh cṳ̄ng ciék-ciĕ dông-ŭk, â̤ siĕh gì.