Hà-kŭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hà-kŭ

Hà-kŭ (蝦蛄, 蝦䉐[1]:127) sê sĕng-uăk diŏh hāi diē-sié gì siŏh cṳ̄ng ciék-ciĕ dông-ŭk, â̤ siĕh gì.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994.10.