Hàng Ciéng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Hàng Ciéng

Hàng Ciéng (韓戰), iâ hô̤ lā̤ Dièu-siēng Ciéng-cĕng (朝鮮戰爭), sê Dièu-siēng Buáng-dō̤ găk 1950 nièng gáu 1953 nièng huák-sĕng gì nô̤i-ciéng.