跳至內容

Dièu-siēng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dièu-siēng.

Dièu-siēng buáng-dō̤ (朝鮮半島, Dièu-siēng-ngṳ̄: 조선반도), iâ hô̤ lā̤ Hàng buáng-dō̤(韓半島, Hàng-guók-ngṳ̄: 한반도), sê siŏh ciáh Dĕ̤ng Ā gì buáng-dō̤. Báe̤k-biĕng sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gâe̤ng Ngò̤-lò̤-sṳ̆, nàng, să̤ dĕ̤ng dŭ sê hāi.

Dièu-siēng buáng-dō̤ gì nè̤ng duâi buô-hông sê Dièu-siēng-cŭ, gōng Dièu-siēng-ngṳ̄. Gĭng-dáng Dièu-siēng buáng-dō̤ gà̤-lēng ô 2 ciáh guók-gă: Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók (ék-buăng hô̤ lā̤ Dièu-siēng hĕ̤k-ciā Báe̤k-hàng) gâe̤ng Dâi-hàng Mìng-guók (ék-buăng hô̤ lā̤ Hàng-guók hĕ̤k-ciā Nàng-hàng). Nàng-hàng sê cṳ̆-buōng-ciō-ngiê guók-gă, Báe̤k-hàng sáng siâ-huôi-ciō-ngiê.

Cī 2 ciáh guók-gă nguòng-lài sê siŏh guók, gáu-muōi-lāu ĭng-ôi lēng-ciéng hŭng-liĕk siàng 2 ciáh guók-gă.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]