跳至內容

Hàng Hĭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hàng Hĭ (韓非, ? - s. 233 n.), iâ hô̤ lā̤ Hàng-hĭ-cṳ̄ (韓非子), sê Dṳ̆ng-guók Ciéng-guók Sì-dâi gì siŏh ciáh sṳ̆-siōng-gă, iâ sê Huák-gă sṳ̆-siōng có̤i dâe̤ng-iéu gì ìng-ŭk cĭ ék.