跳至內容

Háik

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Háik

Háik (血) sê dông-ŭk sùng-kuàng hiê-tūng gì siŏh cṳ̄ng tĕk-sṳ̀-huá gì cū-cék, iù háik-ciŏng (blood plasma) diē-sié gì gūi lôi sá̤-bău cū-siàng. Sá̤-bău sìng-hông sê:

  • È̤ng-sá̤-bău (red blood cell), iéng 96%, tì-gṳ̆ng hù-ngék sū sṳ̆-iéu gì ké-tā̤. Háik gì ngàng-sáik è̤ng è̤ng nuóh, cêu sê ĭng-ôi háik diē ô è̤ng-sá̤-bău;
  • Băh-sá̤-bău (white blood cell), iéng 3%, ê̤ṳ-huòng puái-bâng;
  • Háik-siēu-bēng (platelet), iéng 1%, ĭ â̤ niông háik ngĭk, huòng-cī dông-ŭk làu háik kák sâ̤.
Commons

Wikimedia Commons ô siŏng-guăng dáung-áng: Háik