Háng Hióng-dá̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Háng Hióng-dá̤ (漢獻帝, 181 n. - 234 n.), miàng Làu Hiĕk (劉協), sê Háng-dièu gì siŏh ciáh huòng-dá̤, iâ sê Dĕ̤ng-háng có̤i hâiu siŏh ciáh huòng-dá̤. 189 nièng gáu 220 nièng câi-ôi. 220 nièng, ké̤ṳk Cò̤ Pī chuâng-ôi.