Lìng-téng cī piĕng dèu-mŭk

Iĕk-tiĕng

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Hâ-tiĕng dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Iĕk-tiĕng (熱天) iâ hô̤ lā̤ hâ-tiĕng (夏天), sê siŏh nièng dâi-dŏng gì dâ̤ 2 gié.