Hèng-cṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Hèng-cṳ̆

Hèng-cṳ̆ (行書) sê Háng-cê cṳ̆-huák diē-sié gì siŏh cṳ̄ng chiū-siā cê-tā̤ hŭng-gák, kāi-cṳ̆ siā ká̤ nék-giāng cêu sê hèng-cṳ̆.