Kāi-cṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Kāi-cṳ̆

Kāi-cṳ̆ (楷書) hĕ̤k-ciā hô̤ có̤ kāi-cê (楷字), sê Háng-cê gì siŏh cṳ̄ng cê-tā̤. Cī cṳ̄ng cê-tā̤ sê téng gū-dâi gì lâ̤-cṳ̆ huák-diēng lì gì.