Hòng-ciŭ Să̤-hù

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Hòng-ciŭ Să̤-hù

Hòng-ciŭ Să̤-hù (杭州西湖) sê Dṳ̆ng-guók Ciék-gŏng Hòng-ciŭ gì siŏh ciáh hù, iâ sê Dṳ̆ng-guók iā chók-miàng gì siŏh ciáh hŭng-gīng-kṳ̆.