Hók-chiăng-iòng Ṳ̆k-ĭng Huà-siēu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hók-chiăng-iòng Ṳ̆k-ĭng Huà-siēu (福清洋育英華小), sê Mā-lài-să̤-ā Pék-lék-ciŭ (霹靂州) Mâng-ṳ̀ng-gâing (曼絨縣) Hók-chiăng-iòng gì siŏh-ciáh Huà-ìng siēu-hŏk, 1903 nièng gióng-lĭk[1].

Gáu-ṳ̆k cìng-huóng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

2002 nièng,ô hŏk-sĕng băh-gūi-nè̤ng. 2019 nièng chiĕu-guó 500 ciáh nè̤ng.[1]

Hŏk-dòng ùng-huá[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ṳ̆k-ĭng sê ciòng Mā-lài-să̤-ā tàu siŏh-ciáh găk kuó-ngôi uăk-dông tŏi-hèng Hók-chiăng-uâ gĕu-tŭng gì hŏk-hâu[1].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 1.0 1.1 1.2 陈春福; 兰楚文. 侨胞郭进光的“福清洋”精神. 东南网. 2019-01-06 [2019-09-15]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2019-09-29) (cmn).