Hók-chiăng-uâ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hók-chiăng-uâ (福清話) sê Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì siŏh cṳ̄ng huŏng-ngiòng, sṳ̆k Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Nàng-piéng. Sāi gì nè̤ng ciō-iéu diêu diŏh Hók-ciŭHók-chiăng-chê.

Hók-chiăng-uâ gâe̤ng Hók-ciŭ-uâ ô bī-gáu mìng-hiēng gì chă-biék, bók-guó sāi lâng cṳ̄ng huŏng-ngiòng gì nè̤ng bī-gáu ṳ̀ng-ê hô-siŏng tiăng huôi-é.

Bìng-tàng nè̤ng gōng gì Bìng-tàng-uâ gâe̤ng Hók-chiăng-uâ chă-mâ̤-kó̤-huông. Lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng Bìng-tàng sê sṳ̆k Hók-chiăng guāng gì, gó-chṳ̄ ô gì nè̤ng ciŏng Bìng-tàng-uâ gâe̤ng Hók-chiăng-uâ hông-siŏh-dŏi cà̤ hô̤ lā̤ „Hók-chiăng-uâ“.