Hók-ciŭ Mī-guók-nè̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hók-ciŭ Mī-guók-nè̤ng (福州美國儂), sê ô Hók-ciŭ háik-tūng (dĕk-biĕk sê Diòng-lŏ̤h) gì Mī-guók-nè̤ng[1]. Găk Mī-guók, Dṳ̆ng-guók-cháiguāng-dáing diē-sié có̤-gĕ̤ng gì nè̤ng iā sâ̤ iù Hók-ciŭ lì[1][2].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]