Hók-ciŭ Mī-guók-nè̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hók-ciŭ Mī-guók-nè̤ng (福州美國儂), sê ô Hók-ciŭ háik-tūng (dĕk-biĕk sê Diòng-lŏ̤h) gì Mī-guók-nè̤ng[1]. Găk Mī-guók, Dṳ̆ng-guók-cháiguāng-dáing diē-sié có̤-gĕ̤ng gì nè̤ng iā sâ̤ iù Hók-ciŭ lì[1][2].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 1.0 1.1 Voices of NY » » Fujianese Immigrants Fuel Growth, Changes. 30 June 2013 [10 June 2019]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 30 June 2013). 
  2. Left-behind American children in China. Offbeat China. [2016-12-01].