跳至內容

Hù Sék

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hù Sék

Hù Sék (胡適, 1891 n. 12 ng. 17 h. - 1962 n. 2 ng. 24 h.), cê Sék-cĭ (適之), Ăng-hŭi Cék-kă̤ nè̤ng, sê Dṳ̆ng-guók siŏh ciáh chók-miàng gì cáuk-gă gâe̤ng hŏk-ciā. Ĭ iâ sê Ngū-sé̤ṳ Ông-dông gâe̤ng Sĭng-ùng-huá Ông-dông sèng-âu chók-miàng gì ìng-ŭk cĭ ék.