Hāi-nàng-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hāi-nàng-ngṳ̄ (海南語) iâ hô̤ lā̤ Hāi-nàng-uâ (海南話), sê Hāi-nàng nè̤ng gì mū-ngṳ̄.

Hāi-nàng-ngṳ̄ gâe̤ng Mìng-nàng-ngṳ̄ gì guăng-hiê iā chĭng, có̤i cā hŏk-sŭk-gái ciŏng ĭ dóng có̤ Mìng-nàng-ngṳ̄ gì siŏh cṳ̄ng huŏng-ngiòng, gĭng-dáng dóng có̤ siŏh cṳ̄ng dŭk-lĭk gì ngṳ̄-ngiòng.